Ubezpieczenia życia

Dla kogo?

Jest to oferta dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej na całe życie, gdzie wypłata świadczenia z tytułu umowy następuje niezależnie od wieku lub stanu zdrowia.

PZU Spokój na Każdy Dzień

To idealna propozycja dla osób, które szukają maksymalnej ochrony za minimalną cenę. Jeśli masz zobowiązania finansowe, Twój dochód jest głównym źródłem utrzymania rodziny, jeśli ważne dla Ciebie jest bezpieczeństwo finansowe Twoich najbliższych w sytuacji, gdyby Ciebie zabrakło to właśnie jest propozycja dla Ciebie.

 

Korzyści

Podstawowe zalety tej polisy to:

  • dożywotnie ubezpieczenie życia, które działa na całym świecie i w każdym czasie – PZU Ochrona Życia to ubezpieczenie na całe życie, które jako jedno z nielicznych w Polsce zapewnia dożywotnią ochronę,
  • opłata składek tylko przez określony czas, potem ochrona (mimo zakończenia okresu opłacania składek) wciąż trwa – dzięki temu nawet osoby starsze mogą posiadać ubezpieczenie na życie, które zapewnia wypłatę sumy ubezpieczenia niezależnie od wieku i stanu zdrowia,
  • zapewnienie najbliższym (dzieciom, wnukom, osobom niespokrewnionym, etc.) spadku, który wskazane osoby otrzymają po śmierci ubezpieczonego,
  • suma ubezpieczenia wypłacana z polisy jest zwolniona z podatku od dochodów kapitałowych oraz podatku od spadków i darowizn,
  • możliwość podwyższania sumy ubezpieczenia o wskaźnik indeksacji, którego zadaniem jest urealnienie przyszłej wypłaty świadczenia,
  • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe świadczenia,
  • umowa ubezpieczenia działa na całym świecie, przez 24 godziny na dobę.
 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Polisa wypłacana jest w wypadku śmierci osoby ubezpieczonej w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA. Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa działa już od następnego dnia po wpłaceniu kwoty na poczet ochrony tymczasowej i podpisaniu wniosku.

www.barszcz.pl – Ubezpieczenia PZU Gdynia Gdańsk, 2018 r.