Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC i AC w PZU 

Ubezpieczenie „autocasco” AC w PZU gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy nastąpi uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia wskutek:

 • zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami;
 • działania osób trzecich;
 • zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar;
 • działania czynników termicznych lub chemicznych;
 • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia;
 • uszkodzenia pojazdu po kradzieży lub próbie kradzieży.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w kraju i za granicą  – na terytorium państw Europy oraz Algierii, Iranu, Iraku, Maroka, Izraela i Tunezji.

Ochrona ubezpieczeniowa autocasco obejmuje pełny zakres tj. zdarzenia wymienione powyżej. Do wyboru są dwa sposoby rozliczenia szkody („Warsztat” i „Wycena”) oraz szereg opcji zmniejszających lub rozszerzających ochronę ubezpieczeniową.
Właściciele samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów zawierający w PZU SA. ubezpieczenia autocasco otrzymują bezpłatne ubezpieczenie Assistance Polska.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni więc z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie OC w PZU
Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów mechanicznych, którzy rejestrują w Polsce pojazdy samochodowe, motocykle, motorowery, ciągniki rolnicze i przyczepy, oraz z posiadaczami  pojazdów wolnobieżnych. Ubezpieczenie OC w zawrzesz w naszych agencja w Gdyni i w Gdańsku. Nasze oddziały PZU znajdują się na osiedlu Fikakowo w Gdyni oraz dzielnicy Chełm w Gdańsku.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce i poza jej granicami, z tym że świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych. Ochroną ubezpieczeniową  objęty jest kierowca pojazdu oraz jego pasażerowie (w liczbie zgodnej z zapisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony udzielanej pasażerom oraz kierowcy pojazdu, nawet jeśli jest on sprawcą zdarzenia.

Oferta PZU SA skierowana jest do posiadaczy pojazdów mechanicznych:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.

Ubezpieczenie minicasco

Minicasco to relatywnie tania oferta ubezpieczeniowa adresowana do właścicieli samochodów posiadających tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz do osób, które z różnych powodów rezygnują z ubezpieczenia autocasco. Minicasco oferuje atrakcyjny zakres ochrony przede wszystkim dla ostrożnych kierowców. Obejmuje on odpowiedzialność za szkody, na powstanie których posiadacz pojazdu nie miał wpływu i zapewniające odszkodowanie za szkody, które musiałby pokryć sam. Ubezpieczenie minicasco gwarantuje wypłatę odszkodowania gdy wystąpi szkoda w pojeździe bądź w jego wyposażeniu wskutek: zderzenia z osobami, zwierzętami; działania osób trzecich – w tym włamania; zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar; działania czynników termicznych lub chemicznych oraz wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także jego uszkodzenia po kradzieży lub próbie kradzieży. Skontaktuj się agencją PZU w Gdańsku lub Gdyni w celu kalkulacji składki mini AC

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie 
Umowę ubezpieczenia zawiera się z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi na rachunek właściciela pojazdu

Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy:

 • Osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne o ładowności do 750 kg wraz z wyposażeniem,
 • zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • o wartości nie niższej niż 3 000 zł

Ubezpieczeniem nie mogą być objęte pojazdy wynajmowane, używane do zarobkowego przewozu osób i towarów, floty pojazdów lub pojazdy w leasingu.

Korzyści 

 • szeroka ochrona przed skutkami szkód bez względu na rozmiar – jedynie 20 % udział własny
 • niska cena – niewielka część kosztów tradycyjnego ubezpieczenia autocasco, również tańsze od OC,
 • proste zasady ubezpieczenia,
 • uproszczona i szybka likwidacja szkód,
 • możliwość otrzymania zniżki w autocasco,
 • jedyna taka oferta na rynku.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej
Wysokość składki uzależniona jest od:

 • sumy ubezpieczenia pojazdu, która powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu
 • miejsca zamieszkania (siedziby) właściciela pojazdu
 • marki, typu i modelu pojazdu
 • wieku właściciela pojazdu
 • formy opłacenia składki (jednorazowa lub ratalna).

 

Jeśli mieszkasz w Gdyni, Gdańsku , Sopocie lub w okolicach Trójmiasta i chciałbyś  wyliczyć dokładną wysokość składki OC lub AC skontaktuj się z agentem PZU pod numerem telefonu 798-555-554

Ubezpieczenia komunikacyjne

Przywilej posiadania własnego auta, wiąże się z pewnymi kosztami. Nie licząc napraw najważniejsze wydatki to ubezpieczenia komunikacyjne.

Ubezpieczenia komunikacyjne,  jak również  inne ubezpieczenia są wyjątkowo indywidualne. Podczas wyboru odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę wiele czynników i  zmiennych. Najlepiej skontaktować się z agentem PZU, który oferuje dopasowane ubezpieczenie komunikacyjne PZU.

Najważniejszym celem agenta PZU jest zaoferowanie klientowi najlepszego rodzaju ubezpieczenia, które spełni wszystkie ważne  dla danego klienta oczekiwania, przy możliwie jak najniższej cenie. Czynimy wszelkie starania, aby ubezpieczenie OC I AC w PZU  miało jak największy zakres. Waż jest niska cena i dopasowanie oferty. Obowiązkowe OC to jedno, ale nie zapominajmy o dodatkowych ubezpieczeniach, które pomaga w użytkowaniu samochodu. Przy wyborze ubezpieczenia np. AC w PZU warto skorzystać z porad agenta, który zaoferuje ubezpieczenie maksymalnie spełniające nasze oczekiwania. Zapraszamy do kontaktu z agentem PZU na terenie Gdyni i Gdańska.

 

 

www.barszcz.pl – Ubezpieczenia PZU Gdynia Gdańsk, 2018 r.