OC dla lekarzy w PZU

OC dla lekarzy w PZU

Kierujesz firmą, która prowadzi działalność leczniczą lub wykonujesz jeden z zawodów medycznych? Sprawdź dodatkowe ubezpieczenie OC w PZU, które zapewni ochronę Tobie oraz Twoim pacjentom.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy.

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla:
 

 •     firm, które prowadzą działalność leczniczą, np.:
 1.     stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
 2.     ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
 •    osób, które wykonują zawód medyczny niezależnie od formy jego wykonywania  (działalność gospodarcza, umowa cywilno-prawna, umowa o pracę), np.:
 1.     lekarza,
 2.     pielęgniarki,
 3.     położnej,
 4.     pomocy dentystycznej,
 5.     rehabilitanta,
 6.     ratownika medycznego.

Najważniejsze korzyści

Ubezpieczenie:

 •     zapewnia odszkodowanie osobom poszkodowanym w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielania lub wykonywania zawodu lekarza oraz innego zawodu medycznego,
 •     zmniejsza ryzyko prowadzonej działalności leczniczej lub zawodowej,
 • dzięki dodatkowym klauzulom oraz wariantom ubezpieczenia jest elastyczne – możesz je dostosować do swoich potrzeb,
 •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów biznesowych.
 • Szczegóły znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie występuje w dwóch wariantach.

Wariant I przygotowaliśmy dla osób, które nie są zobowiązane do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wariant ten dotyczy zakresu, który nie jest objęty tym obowiązkowym ubezpieczeniem. 
Wariant II przygotowaliśmy dla osób, które są zobowiązane do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wariant ten obejmuje:

 •     szkody których nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz
 •     szkody, które wyczerpały sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (jako tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe).

Dodatkowo Ubezpieczony może wykupić jedną lub kilka klauzul. Dzięki nim ubezpieczenie pokryje finansowe skutki szkód, które m.in.:

 •    są następstwem czynności wykonywanych poza Polską,
 •    powstały w wyniku zabiegów kosmetycznych lub operacji plastycznych – jeśli są wykonane z powodów estetycznych,
 •    zostały wyrządzone przez Twoich podwykonawców – bez prawa regresu do podwykonawcy (Z ubezpieczenia podstawowego wypłacimy odszkodowanie poszkodowanemu, jeżeli szkodę wyrządzi Twój podwykonawca. PZU ma prawo wystąpić do podwykonawcy o zwrot wypłaconego odszkodowania (jest to tzw. regres). Dzięki tej klauzuli, Twój podwykonawca nie będzie musiał zwracać odszkodowania).